Μαθαίνει κανείς περισσότερα σε μια ώρα παιχνιδιού παρά σε έναν χρόνο συζητήσεων.

Πλάτωνας

Τι σημαίνει gamification (παιχνιδοποίηση);

Gamification (παιχνιδοποίηση) είναι η χρήση στοιχείων που συναντάμε σε παιχνίδια και τεχνικών σχεδίασης παιχνιδιών σε εφαρμογές και δραστηριότητες που δεν αποτελούν παιχνίδια.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία παιγνίων που χρησιμοποιούνται στο gamification;

Τα βασικά στοιχεία παιγνίων που χρησιμοποιούνται στο gamification είναι:

 • οι πόντοι (points) που κερδίζει κάθε παίκτης για την επιτυχή ολοκλήρωση μίας ενέργειας
 • οι πίνακες κατάταξης (leaderboards) στις οποίες περιλαμβάνονται οι παίκτες που συμμετέχουν στο παιχνίδι
 • τα σήματα (badges) που αποκτά κάποιος παίκτης για την επίτευξη κάποιου κατορθώματος το οποίο θεωρείται σημαντικό από τους σχεδιαστές του παιχνιδιού.

Πώς αξιοποιείται to gamification στο e-elearning;

Το gamification αποτελεί σημαντική τάση στο e-learning. Με το gamification, χρησιμοποιούνται στοιχεία των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, με γνώμονα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τους εκπαιδευτικούς στόχους.

Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες εκπαίδευσης που μπορεί να καλύψει το gamification;

Το gamification αξιοποιείται στα πλαίσια των παρακάτω αναγκών εκπαίδευσης:

 • εκπαιδευτικά προγράμματα εισαγωγής (induction)
 • ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • συμμόρφωση στους κανονισμούς
 • ενίσχυση soft skills
 • αλλαγή συμπεριφοράς
 • παιχνιδοποίηση αξιολογήσεων (assessments) σε παραδοσιακά e-learning μαθήματα

Ποια είναι τα οφέλη του gamification στο e-learning;

Τα πλεονεκτήματα του gamification είναι:

 • αυξημένο motivation και engagement χρηστών
 • ευχάριστη εμπειρία μάθησης
 • επίτευξη υψηλότερου επιπέδου εμπέδωσης και διατήρησης της γνώσης
 • άμεση ανατροφοδότηση (feedback)
 • ενθάρρυνση αλλαγής συμπεριφοράς
 • προσομοίωση πραγματικότητας σε ασφαλές περιβάλλον
 • εφαρμογή σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα

Υιοθετήστε το gamification στο e-learning του οργανισμού σας!

Μάθετε πώς το FlexLearn αξιοποιεί το gamification για την αποτελεσματική εκπαίδευση και αξιολόγηση.