Το e-learning  συνδράμει στο να δημιουργηθεί υψηλότερη ποιότητα, αποτελεσματικότερη εμπειρία κατάρτισης για τους εργαζόμενους, σε πιο προσιτό κόστος. Το σημείο που εφιστά την προσοχή του οργανισμού είναι το bottom line. Αναμφίβολα, αν τα στελέχη είναι «ενθουσιασμένα» μέσα από αυτή τη διαδικασία, τότε η δέσμευσή τους μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα της εργασίας τους και εν τέλει, αποτυπώνεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα με άμεσο και σαφή τρόπο. Σύμφωνα με το Training Journal, ο οργανισμός οφείλει να λάβει υπόψη τα εξής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων e-learning:

Ευθυγράμμιση με τους επιχειρησιακούς στόχους

Το e-learning είναι αναγκαίο να υποστηρίζει την οργανωσιακή ατζέντα, καταδεικνύοντας μία σαφή στρατηγική σύνδεση μεταξύ των ενεργειών e-learning, των επιχειρησιακών στόχων και κοινών. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των στόχων της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της «καθετοποίησης» με τον προϊοντικό χάρτη καινοτομίας και στρατηγικού πλάνου. Όταν όλα τα παραπάνω καταστούν κατανοητά, τότε γίνονται ορατά τα κενά σε τρέχουσες και μελλοντικές δεξιότητες και πώς μπορούν να προβλεφθούν. Το επόμενο βήμα είναι τα e-learning προγράμματα να είναι customized στις ανάγκες του εσωτερικού πελάτη και να συνδεθούν με ατομικούς στόχους αλλά και μετρήσιμα αποτελέσματα στην απόδοση του στελέχους.

Προβολή και επικοινωνία των e-learning προγραμμάτων

Σημείο κλειδί για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων αποτελεί το awareness στους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης. Τα οφέλη που απορρέουν από το e-learning είναι σημαντικό να επικοινωνούνται στο top management, τους line managers και σαφώς… σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ρόλου και βαθμίδας. Αυτό συχνά σημαίνει τη λήψη εξατομικευμένης προσέγγισης προκειμένου να αποδοθούν τα οφέλη αυτής της μάθησης δημιουργώντας σημεία επαφής με τους εργαζομένους σε τακτική βάση, όπως η προώθηση τέτοιων ενεργειών μέσα από εσωτερικά newsletters ή/και εκδηλώσεις. Με αυτό τον τρόπο, το e-learning παραμένει στο προσκήνιο. Αναμφίβολα, το e-learning, όπως και κάθε μορφή εκπαίδευσης και ανάπτυξης, πρέπει να είναι υψηλά στην ατζέντα του top management. Οι senior decision makers πρέπει να επικοινωνήσουν σε όλους την αξία του και να τη συμπεριλάβουν στον ετήσιο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Κατόπιν, αυτή η προτεραιότητα πρέπει να «ρολάρει» προς τα κάτω έτσι ώστε όλοι να κινητοποιηθούν βάσει του πλάνου της εταιρείας.

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Usefulness) και ευκολία χρήσης

Το e-learning θα πρέπει να είναι “people-centred” αντί για “learning-centred” και είναι καταλυτικό τα στελέχη να κατανοούν τα οφέλη που θα κερδίσουν εάν εμπλακούν σε αυτό τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει η υλοποίηση εσωτερικής έρευνας -πιθανόν με χρήση ερωτηματολογίου- προκειμένου να διερευνηθούν και να καταγραφούν συμπεριφορικές στάσεις αλλά και συνήθειες με σκοπό να συμβάλλουν στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μίας κουλτούρας μάθησης.

Πηγή: hrpro.gr