Η διαδικασία εκπαίδευσης με το FlexLearn βασίζεται στο μοντέλο Addie Instructional Design και ακολουθεί 4 συγκεκριμένα βήματα.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διευκρινίζεται τι θέλει ο εκπαιδευτής να μάθει ο εκπαιδευόμενος με το πέρας της εκπαίδευσης. Οι στόχοι γίνονται σαφείς, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Καθορίζεται η θεωρία, η πρακτική και τα multimedia που θα αξιοποιηθούν. Το εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται και αναρτάται εύκολα στο FlexLearn και παράλληλα δημιουργούνται οι χρήστες και οι ομάδες μάθησης.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πραγματοποιείται η διαδικασία της εκπαίδευσης για τους εκπαιδευόμενους.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το FlexLearn σας προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογήσετε τις γνώσεις και την πρόοδο των εκπαιδευομένων.

Η διαδικασία εκπαίδευσης με το FlexLearn

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκπαίδευσης με το FlexLearn, ζητήστε δωρεάν demo.